www.per-olof.dk | Mere om spånkurve | email til Per-Olof Johansson | Blog


Debatforum WWW

Definition af en spånkurv

Per-Olof Johansson

   
  Her er ti spånkurve. Hvad er en spånkurv, hvordan defineres den. Ordet "spånkurv" er ved helt at udgå af sproget, Gyldendals DVD Leksikon har det ikke med, og den slags forstærker naturligvis tendensen. Nu er det første sted man leder efter en forklaring ikke mere et leksikon, så jeg prøver med denne side at gøre skaden god igen.
I Dansk Husmoder Leksikon fra 1949 finder man denne enkle definition skrevet af en fabrikant E.V.A. Nissen:

"Spånkurve fremstilles af 4-10 centimeter brede fyrretræsspåner, der flettes, presses i form og foroven holdes sammen af en noget kraftigere spån, der er fikseret med metaltråd. S. er forsynet med tilsvarende hank. Oprindeligt fremstillet i Sverige i simpel form og udførelse, nu også i Danmark. S. er den i handelen billigste form for husholdningskurve."

"Presses i form" skal blot forstås som at den formes af de to spåner, indre og ydre, som foroven holder spånerne sammen. Det kan diskuteres, om den svenske kurv var mere simpel, eller rettere det var den ikke, den skånske og den danske kurv var ganske identiske. Spånkurve fra Dalarne blev ofte udført uden brug af søm og spånen var ikke høvlet men 'revet'. Om denne historie vil man kunne læse i
”En tid med spånkurve”! Her sætter jeg blot nogle uddybninger af svaret til spørgsmålet: Hvad er en spånkurv? - da så mange synes at være i tvivl og der egentlig er mange muligheder, også mange flere end her opridset. Spånkurvene fordeler sig i hovedtyper men der findes mangfoldige. Nogle er fabriksfremstillede, i USA endda på samlebånd, andre individuelt udformede, findes måske kun som enkelteksemplar. [ overvejelser om ordet spånkurv ]
 
 
  Som navnet siger, er materialet spåner.

I Skandinavien er fyrretræ det mest almindelige, men træarten er ikke afgørende for, om der er tale om en spånkurv. Asp er en ofte anvendt træsort, i Nordamerika er ask meget anvendt. Under og lige efter 2. verdenskrig anvendtes i Danmark bøg.

Spånen kan være høvlet, revet eller svarvat (drejet). Finer er også brugt skønt så bør navnet ikke være spånkurv, pyt. En spån har ret og vrang, det har finér ikke.

Anna Bengtsson og Astrid Andersen på Lillerød Spånkurvefabrik
Foto: poj 1962

     
  Når spånen er revet vil det sige, at den er frembragt ved at spånen er revet fra en træklods langs med træets årer, nærmest ’løsnet’. Samme teknik anvendes til hanken, som her.

Arne Johansson 1980

     

  Spånerne i denne kurv er ikke spåner - men maghogni finér. Udført af Arne Johansson i 1970'erne.
     

  Fletningen deler sig i tre hovedkategorier: Skråt-flettet, opret-flettet eller kipper-flettet.

En spånkurv er som oftest forsynet med en eller to hanke eller håndtag i siderne. Hankene kan være revet uden dog at være revet igennem, således at træstykket let lader sig bøje. Hanken kan også være af afvigende materiale, oftest da bambus.

De bånd, som binder kurven sammen for oven, er som oftest også revet. På mindre kurve kan det dog være kraftige høvlede spåner. De kaldes ’jorer’, dvs gjorde. De kan være viklet fast med en smal reven spån, eller fæstnet med søm eller kramper. Ekstra bånd fra kant til kant under kurven kaldtes forstærkninger.

Denne kurvs spåner er af bøg, mens hanken er af fyr. Den findes på Jagt - og Skovbrugsmuseet i Hørsholm.

Foto: Kirsten Jein 1989

     

  Opret-flettet finsk kurv. Købt på Malmøudstilligen 1990

Hanken en snoet enerod. her er jorer undgået.

     

  Spånkurv fra en af baltstaterne med opret-flet. Bemærk at jorer er meget kraftige og båndet med revet eller drejet spån. Købt på torv i Sverige 2002, hvor den var brugt som emballage.
Foran en malet spånkurv og en lille kurv af birkebark.
     

  Kurven kan enten være totalflettet eller delvis flettet og så heftet til en bund af træ eller til en træramme med flettet flade.

De her afbildede kurve med kiperflet, kaldes torvekurve. Den lille har en træplade som bund, mens den større har en ramme som bund, på hvilken er fæstnet en flettet flade.

     

  Kurven kan være forsynet med et låg, udført som en mindre kurv med samme tværmål. Hankene på kurven nederst til venstre flækket bambus.
     

  Det er ikke usædvanligt at spånkurven er dekoreret, enten fra start eller senere af ejeren, måske blot i forskellige farver, ofte dog med blomster. Spånerne på kurven i midten fyr, øvrige asp. Hanken på kurv nederst til højre spåner.
     

  I nogle tilfælde er spånerne forlods farvede og kurven flettet med forskellige farver spåner. Dekorationerne kan være udført med skabelon.

Amagerpige på postkort, ukendt år.

     

 

Prisliste fra Lillerød Spånkurvefabrik 1. marts 1966

Prisliste fra Lillerød Spånkurvefabrik 1966

 

Håndtag i en vasketøjskurv

 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@