www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Blog


Debatforum WWW

Julebrev

  Af Per-Olof Johansson  

Hvad julebrev også kan betyde....

Et bidrag til Allerød Posten 1984 og et bidrag til rubrikken 'Dag til Dag' i Politiken tyve år efter. Og andre julehistorier...


Julebrev
Allerød Posten 18.12.1984

Juleønske
Dag til Dag, Politiken 17.12.2004


Allerødside
- juletale 2006

En julehistorie i to - 2007

Vi vil ha' nisser til jul! [1999] Opremsedigt

Julekurve og andre dekorerede spånkurve.

Om dekorerede spånkurve - udstillingstekst

Udstillingen - diasserie

Tolv juledages himmerige

'Bog om julen' - hjælp.


Julebrev

Juleplakat fra Pædagogisk Kartel 1984, tegnet af Fenne

Pædagogisk Kartel i Frederiksborg Amt udsendte i 1984 en fælles julehilsen, skønt skilsmissen mellem de pædagogiske organisationer var en realitet på landsplan. Det er Fenne Borch Nielsen fra Lillerød, der har lavet den, og da jeg syntes den er sød, kom den op på væggen.

For nogen vil den ikke have så meget med jul at gøre. Men det tænker jeg først på, da jeg har sat den op, og jeg begynder at lede efter det, der for mig siger "jul".

Den er hvid og blå. Blå er "Dejlig er den himmel blå" og blå er Jomfru Marias kappe. Hvid det er bare sneen, som endelig falder.

Jeg ved ikke, hvad det er for et træ, det er i hvert fald noget som gror op af et hjerte, og hjerter, det er jul. Den rige, der rækker den fattige hånden, det er jul. I Anders And betegner et laset ærme altid den totale modsætning til Joakim von And. Barnet, der leger med en bondegård og moderen med et barn på armen og en kat i vinduet, det er julefreden. Bundet sammen med anti-atomtegnet og fredsduerne. Hele tiden et spil mellem fortid og nutid. For duerne hang på juletræerne, længe før der var hørt om "fredsduer", det var jo bebudelsens engel, prallel til duen, som med en grøn gren bragte Noah bud om syndflodens ophør. Blomsterne strøet rundt om, det er også jul.

Der er den pudsighed ved at anvende anti-atom tegnet i en juletegning, at mærket er baseret på en forenklet og kombination at semafor-signalerne for bogstaverne N og D, Nuclear Disarmament. I de gamle kalendarier stod der ved den 25. december: NativitasDomini - Vorherres fødsel. At blomsterne er jul, vidner årets julemærker på smukkeste vis om. Inspiratioen har angiveligt været Selma Lagerlöfs legende om julerosen, den som blev hentet oppe i Göinges skove.Når det er derfra en aner er kommet, kan det snart ikke komme nærmere på. Göinge er som bekendt det nordøstlige hjørne af Skåne. Og det er derfra jeg har hentet overskriften, som betyder noget andet, end de fleste vil tro. Julebrev - det var julebilleder på papir, som vi satte op på væggene. Det var da også en ganske almindelig dansk skik i 40' - 50'erne, med den forskel, hvis jeg ikke husker helt galt. at der på de danske næsten altid var nisser. På vore var der julestuer, julelandskaber, sne og sne.

Det folkelige maleri fra Dalarne er vist almindeligt kendt, mens den sydsvenske parallel ikke er så kendt, skønt den er os nærmere. Den er ophavet til skikke med julebrev i den her nævnte betydning. Måske er det nogle bygningsmæssige ejendommeligheder, der affødte behov for et dække på væggene, og til jul skulle de så være festligere. De såkaldte "bonader" udførtes af rejsende malere, i begyndelsen på stof, senere på papir. Det var primitive, men farvestrålende billeder, ofte udført på grundlag af forlæg fra bøger.

Nå, men det var altså i den tradition, at jeg satte Fennes billede op på væggen. Originalen er vel i papirklip, selvom det er noget med en kniv. Det var noget, der vel næsten var ved at uddø, selv som gækkebreve til påske. Og gækkebrevene, ja det er da breve. Men det her blev til et julebrev.

Julebrev på papir, 1930erne, 1940erne. Privateje


Juleønske

Juletegning a la bonad af per-olof johansson

Juletegning c per-olof johansson

Første hurdle er selve ordet: Bonad. Hvordan vil man udtale det på dansk? Men det er altså bemalet papir eller stof, som i Sverige blev brugt til at sætte på væggen ved juletid. I barndommen kendte jeg varianten på tryk, og vi kaldte dem "julebrev". Motiverne var svenske, men så vidt jeg husker fandtes der da også danske - gerne med nisser og trolde. Vores var med svenske snelandskaber - mest.

En dag som voksen blev man så opmærksom på de oprindelige bonader. De helt oprindelige var selvfølgelig fra Dalarne, men den sydsvenske variant fra midten af 1700-tallet og frem var en kende mere frisk i malemåden, så den gik rent ind.Da der blev annonceret, at en større samling skulle udstilles i Lund, var det et must at komme afsted. Det er længe siden, det var dengang vinter var vinter. Knagende frost og sne og skarp sol. S-toget en rød orm i alt det hvide. Til Malmø med færgen, tog til Lund, svensk provinsby lige ud af "Fanny og Alexander". Endelig finder vi Lunds Konsthall - og bliver ganske overvældet af farvechokket. Oven på det hvide Øresund og de hvide landskaber slog de klare farver med rød dominans kraftigt igennem. Væggene var spækket med billeder i lange baner. Eksperten selv Nils-Arvid Bringéus viste rundt, og der hang vi på et stykke af vejen. Der er de bibelske motiver, der er de illustrerede fyndord og historier, men altid med et mærke af samtiden. En videnskab at beskæftige sig med, hvor videnskaben ikke får slået umiddelbarheden i maleriet ned. Rundt om på hembygdsmuseerne genser vi dem siden: Aha!

Et sted i Danmarks Nationalmuseum findes der en samling, som dog ikke var repræsenteret. Et fromt juleønske kunne vel være engang at se dem udstillet.

per-olof.dk

DigitaltMuseum, Sverige: søgning på julbonad

DigitaltMuseum, Sverige: Søgning på julbrev


 

 


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW

@