www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW


Debatforum WWW

Per-Olof Johansson

I anledning af den nye 20-krone

Om Aarhus Rådhus på forsiden af en medalje fra 1941

Tårnet: Arkitekt Arne Jacobsen
Tegning: sølvsmed Svend Weihrauch
Modellering: medaljør Harald Salomon
Produktion: Frantz Hingelberg

Svaret er forholdsvis enkelt - jeg synes det er sjovt at fortælle, hvordan jeg nåede frem til det


 

Da vi har fået en nyslået 20 kroners mønt fra Nationalbanken med Århus Rådhus på bagsiden synes jeg en forgænger bliver lidt interessant. Helt modsat min ven Finn som indigneret udbrød:"Jamen det er jo i Jylland!"
I anledning af Aarhus Byjubilæum 1941 og indvielsen af det nye rådhus blev der udført en erindringsmedalje. På forsiden - eller er det bagsiden? - ser man det nye rådhustårn med underteksten "Aarhus byjubilæum 1441-1941" og på - den anden side - byvåbnet med teksten "I anledning af Raadhusindvielsen 2. Juli"
I medaljeæskens låg står på indersiden navnet 'Frantz Hingelberg Aarhus' og jeg formoder, at det er firmaet som har produceret medaljen. Der står intet på medaljen, som kan tydes som kunstnerens mærke.

Ny 20-krone

Mønter er nogle af hverdagens upåagtede kunstværker, altså ofte upåagtede som kunstværker! Den nye mønt har fået sin Århusside udført af billedhugger og grafiker Lis Nogel og er den første i hvad der er planlagt som en serie på 7-10 mønter med danske tårne, som vil udkomme over et antal år. Den erklærede hensigt er at introducere en række kunstnere til opgaven at designe en mønt og hensigten er også at henlede "brugernes" opmærksomhed på mønternes udformning. Den aktuelle mønt har så yderligere det formål at fejre, at udgivelsesåret 2002 var 100 året for Arne Jacobsens fødsel, idet det er ham som jo er arkitekten bag Aarhus Rådhus.

Århus Bymuseeum

Jeg spurgte Århus Bymuseum: Findes den medalje fra 1941 omtalt nogen steder? Hvem er medaljøren f.eks. Kunne den købes eller blev den uddelt til gæsterne ved indvielsen?


Og det ekspeditte svar fra museumsdirektør Lars Holleufer bragte mig lidt på vej. Jo, medaljen er udført i forbindelse med Århus Byjubilæum og indvielsen af det nye Rådhus i 1941, men sjovt nok kunne han ikke umiddelbart finde en nærmere omtale af den i den gængse Århus-litteratur. I forbindelse med rådhusindvielsen blev medaljen foræret til de mest prominente gæster, kronprinseparret, Folketingets repræsentanter og Byrådets medlemmer - arkitekten fik også én ! Bymuseet er dog ikke i besiddelse af en komplet liste. Holleufer mener også, at den kunne købes hos guldsmed Frantz Hingelberg på Store Torv - Hingelbergs arkiv findes på Erhvervsarkivet i Vester Allé i Århus - og her vil vi kunne finde oplysninger om hvem der har tegnet medaljen og hvor mange eksemplarer den blev lavet i.

Erhvervsarkivet

Ja så er det jo lige det med at få nogen til at kigge efter, og også her havde jeg held med mig. Jeg fik to mails fra Erhvervsarkivet i Aarhus, som bidrager væsentligt til afdækningen af historien.

Henrik Vedel-Smith fortæller, at Erhvervsarkivet har noget af arkivet fra Frantz Hingelberg, men det er "kun" 7 kasser tegninger. Han har ikke kunnet finde noget om jubilæumsmedaljerne i
disse kasser. Af avisreferater i Aarhuus Stiftstidende fremgår det, at kronprins Frederik fik overrakt et eksemplar af medaljen og Hans Hartvig Seedorff-Pedersen fik som den eneste(udover kronprinsen) Aarhus Bys jubilæumsmedalje i sølv. Han har gennemgået førnævnte avis for hele juni og en del af juli måned med henblik på at finde annoncer for salg af jubilæumsmedaljen, men den har ikke været annonceret til salg. Derimod har der været mange annoncer for salg af et jubilæumsemblem.

I næste mail samme eftermiddag fortæller Henrik Vedel-Smith atter nyt. I Aarhuus Stiftstidende 9. maj 1941 finder han følgende: "Aarhus har valgt jubilæumsemblem som sælges til fordel for rådhusets indre udsmykning. Efter henstilling fra Århus byråd udskrev Århus turistforening i april en konkurrence om et motiv, der kunne benyttes ved fremstillingen af en medalje eller et emblem i forbindelse med jubilæet. Blandt de indkomne forslag vakte flere motiver, der skyldtes sølvsmed S. Weihrauch, Frantz Hingelbergs sølvsmedje, interesse. Weihrauch havde indsendt ialt tre forslag og fik tilkendt en præmie på 100 kr. Dommerkomiteen heftede sig især ved en skitse af det nye rådhustårn, som på grund af sin enkelthed var særlig egnet til emblem-motiv og som eventuelt også kunne anvendes til medalje. Hr. Weihrauchs forslag har nu været forelagt byrådet, som har godkendt det........

... Ved siden af emblemet er det hensigten at lade præge et antal bronzemedaljer med samme motiv til brug ved nogle af de sportsbegivenheder, der finder sted i jubilæums-sommeren." Artiklen har en gengivelse af medaljen.

Måske er der endnu mere at vide? Henrik Vedel-Smith mener, det kan være, at man på "Den kongelige Mønt- og Medaillesamling" på Nationalmuseet har yderligere oplysninger.

Koldinghus

Ved at søge på nettet finder jeg hos Koldinghus en længere omtale af sølvsmeden S. Weihrauch (1899-1962), som arbejdede i 28 år for Hingelberg. Vurderingen er, at han designede mindst 4.500 fade, skåle etc, bestik og smykker. Selv om man som jeg er ignorant på emnet 'sølvsmed' forundres man alligevel over, at et så vigtigt navn kan have undgået ens opmærksomhed.

I anledning af en udstilling i 1998 har Koldinghus udgivet en bog om ham af Jörg Schwandt: Svend Weihrauch. Sølv 1928-1956. Svend Weihrauch var funktionalist. Hans sølvtøj hos Frantz Hingelbergs Sølvsmedje i Århus var ikke blot formet ud fra deres funktion, men tillige efter moderne, rationelle produktionsmetoder, hedder det. Han blev en af Danmarks store sølvdesignere i mellemkrigsårene. Bogen præsenterer for første gang Svend Weihrauchs indsats i dansk sølv.

Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

Jeg måtte selvfølgelig også prøve at spørge 'Den kgl. Mønt- og Medaillesamling' på Nationalmuseet. Svaret fra Else Rasmussen afslører, at her skulle jeg være begyndt! På Nationalmuseet har man flere eksemplarer af medaljen og kan fortælle, at den er nok tegnet af Svend Weihrauch, men det er medaljøren Harald Salomon som har modelleret den.

Desuden har Else Rasmussen omtalt medaljen i en af sine bøger:
" Harald Salomon - en dansk medaljør og billedhugger", 2002. En meget fornem publikation med afbildninger af samtlige Salomons medaljer og altså også Århusmedaljen. Fra Else Rasmussen får jeg også henvisningen til Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad fra sept. 1941, og med den er målet for min eftersøgning nået.

 

Numismatisk Unions MEDLEMSBLAD Nr.7, sept. 1941

Her skriver Johan Chr. Holm om medaljen udgivet i anledning af Aarhus By=Jubilæum. Først får vi den historiske baggrund, Christopher af Bayerns udstedelse af Aarhus Købstads privilegier 2. juli 1441, så fortæller han om al den festivitas der har været i byen. Indvielsen af det nye rådhus var kronen på værket og ved den efterfølgende banket blev så medaljen uddelt til de indbudte gæster. Han beskriver medaljens for- og bagside i detaljer, den måler 56 mm, er tegnet af sølvsmed Svend Weihrauch, Aarhus, modelleret af medaljør ved den kgl. Mønt Harald Salomon og præget af guldsmed Frantz Hingelberg, Aarhus. Der er præget 2 eksemplarer i sølv og 500 i bronze. Desuden 200 hvor bagsiden mangler teksten [I anledning af rådhusindvielsen2. juli], da de i sommerens løb skulle bruges som præmiemedaljer i forbindelse med byjubilæet "og forsynes da med en graveret Indskrift". Desuden blev der i forbindelse med jubilæet udgivet hele 5 emblemer, hvoraf kun det ene finder nåde for Holms kritiske blik. Han beskriver dem detaljeret, men siger at de i sig selv har ringe interesse "hvorimod de vel kan have nogen numismatisk Interesse på Grund af deres Tilknytning til Jubilæumsfestlighederne i Aarhus og som et Eksempel paa Emblem=Fabrikanternes Foretagsomhed."

@

Og så er der nogle som betvivler, at der kan søges oplysninger på Internet. Som mangeårig bruger er jeg alligevel forbløffet over alle de oplysninger mine mails skaffede mig. I anledning af den nye mønt vil de måske også have interesse for andre. STOR TAK til
Koldinghus
Erhvervsarkivet i Aarhus
Århus Bymuseum
Nationalbanken
Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling

Niels Jørgen Jensen og Mogens Skjoldager:
Dansk Mønt


 

Kobberrelief med H.C. Andersen portræt

Hvis man interesserer sig for medaljer, interesserer man sig måske også for medaljoner? Jeg har lavet en efterlysning af det originalrelief, som ligger bag et kobberrelief af digteren


 

Finsk medalje

Jeg har skrevet et svar med relevante links, for den som spørger til den finske medalje Benignitatis humanae Finlandia memor


www.per-olof.dk | email til Per-Olof Johansson | Debatforum WWW